ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , ΩΡΑ 12.30