Εκπαιδευτικό προσωπικό Σχ. έτος 2019-20 Γράφτηκε από τον/την 1ο Δημοτικό Σχολείο
Εκπαιδευτικό προσωπικό Σχ. έτος 2018-19 Γράφτηκε από τον/την 1ο Δημοτικό Σχολείο
Διδακτικό προσωπικό 2018-2019 Γράφτηκε από τον/την 1ο Δημοτικό Σχολείο
Διδακτικό προσωπικό 2016-17 Γράφτηκε από τον/την 1ο Δημοτικό Σχολείο
Διδακτικό προσωπικό 2015/16 Γράφτηκε από τον/την 1ο Δημοτικό Σχολείο
Διδακτικό προσωπικό 2013/14 Γράφτηκε από τον/την 1ο Δημοτικό Σχολείο
Διδακτικό προσωπικό 2014/15 Γράφτηκε από τον/την 1ο Δημοτικό Σχολείο
Υποδιευθυντής Γράφτηκε από τον/την 1ο Δημοτικό Σχολείο
Διευθυντής Γράφτηκε από τον/την 1ο Δημοτικό Σχολείο