Φωτογραφία του Κώστας Κυδώνας.

Φωτογραφία του Κώστας Κυδώνας.