Φωτογραφία του Κώστας Κυδώνας.

 

Φωτογραφία του Κώστας Κυδώνας.