Η εκδήλωση «Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα» ήταν μία πρωτοβουλία δράσης με στόχο την αλλαγή της αντίληψης για τα άτομα με αναπηρία μέσα από την ομαδικότητα και την ψυχαγωγία .Μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά της Ε1΄ Τάξης και της Γ1΄ Τάξης ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τη   δυνατότητα συμμετοχής των ατόμων με διαφορετικότητα στην καθημερινή ζωή.

 

Οι δασκάλες

 

Βούλα Γρηγοριάδου     Λίζα   Παπαδοπούλου